STARK

“STARK”
17 t/m 27 september.

“Wat ons bindt, wat ons versterkt. Hoe moeilijk het ook is om jezelf te zijn , het is wel de enige weg. De noodzaak om het individu te laten zien. Persoonlijkheid overstijgend, nieuwe vormen zoekend, naar binnen gekeerd of juist door uiterlijkheid gedreven. Maar altijd gelijk in de intrinsieke motivatie. De drive om te maken, je kwetsbaarheid om te zetten in beelden. Proberen om grip te krijgen op wie je bent. laten zien wat je nog ontdekt. Het beeld is verschillend, de tocht van het individu is gelijk. Niet waar maar geen leugen, de werkelijkheid van je droom. Het zwart en de kleur. Stark in contrast”.


Jeugdtours
Het Collectief “Voort Noord Wal” organiseert bij haar expo “STARK” interactieve tours voor de bovenbouw van de basisscholen en BSO’s in ’s-Hertogenbosch. In de interactieve tours worden de kinderen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers uitgedaagd om zich door het werk te laten inspireren en in dialoog te gaan over persoonlijke en maatschappelijke issues én zelf ook creaties te maken, zodat kinderen in aanraking komen met diverse kunstuitingen. Later in oktober-november zal het collectief bij een van de kinderen in hun eigen groep een workshop aanbieden. Wil je voor jouw groep een plaats reserveren, neem dan contact op met Lidwien van Noorden 06-22967745. ( alles natuurlijk onder voorbehoud en in ieder geval rekening houdend met de nodige adviezen en maatregelen omtrent corona).

Collectief “ Voort Noord Wal” at STARK
De werken van het collectief zijn complementair en prikkelen de toeschouwer om vanuit divers perspectief te reflecteren;
.
Betty Vervoort.
Mijn tekeningen zijn beelden van dichtbij.
Eenvoud in toon met verbrand hout als medium en geperst hout als drager.
Ik teken, schuur en wrijf het erin.
Kijk maar wat ik zie of voel.
De beelden stromen als de rivier waarlangs ik woon.
Het komt en soms is de komst van het beeld niet te verklaren simpelweg omdat er geen verklaring is en komt de verklaring pas achteraf.
Lijn en vlak, licht en donker, mens, dier, landschap of gebouw. Samen vormen zij een deel van mij.
Op instagram kun je meer werk van Betty vinden; https://www.instagram.com/bettyvervoort/?hl=nl
Vughterweg 16 5211CL ’s-Hertogenbosch, tel +31 653695559
.
Lidwien van Noorden Colorsunwind.
Lidwien wil niet zozeer de zichtbare werkelijkheid in woord of beeld brengen, maar allerhande maatschappelijke issues, persoonlijke belevingen en gedachten vorm geven. Haar oevre is soms grof, soms verfijnd, soms conceptueel. Ze vergelijkt het ‘maken’ met intuïtief denkend samenstellen met materiaal of hersenspinsels. Lidwien toont bij STARK haar werk uit de series @collections, @selffigure en @ back to my roots.
Ook “TIC HEAD ISLAND, 80 dagen quarantaine” zal een plaats krijgen; Lidwien maakte elke dag van 14 maart t/m 1 juni een speciale foto met quote voor de dag. In de installatie kan de bezoeker de roerige periode ‘opnieuw beleven’. In het bijbehorend boek zijn, als een kroniek, alle >100 foto’s geplaatst met de beschrijvingen van de dagen.
Op www.colorsunwind.nl vind je haar oevre en linken naar facebook, youtube en insta; https://www.instagram.com
Schilderstraat 68, 5211 NM ’s-Hertogenbosch +31 6 22967745


. Dylan van de Wal PiepIllustrations.
De krachtige lijnen in Dylan zijn werken worden aangevuld met felle, heftige kleuren die niets anders doen dan aandacht vragen. Dylan geeft een filosofische werkelijkheid weer op een manier zoals hij deze ziet; oppervlakkig volmaakt wat zelfs dan nog intrigerend kan zijn. Dylan geeft zijn technologisch verbeterde figuren het eeuwige leven, zowel digitaal als vertaald naar schilderijen. Werkelijkheid en waarneming in de fysieke wereld is abstracter dan dat Dylan deze ervaart, dus vraagt hij zich af hoe dit wordt waargenomen in een digitale wereld.
Tijdens de expositie laat Dylan mensfiguren zien die hun leven ervaren als ultiem en vol perfectie. Wij kijken als toeschouwer naar het werk, maar het werk kijkt ook terug naar ons. Zij bekritiseren ons door de vraag te stellen: “wat betekent het nog om mens te zijn in een wereld vol kille technologie?”.
Op zijn website kun je vele portretten zien, maar ook animaties en zelfs een game behoren tot zijn manieren van storytelling; www.piepillustrations.com
Hoefstraat 206, 5014 NP Tilburg +31 6 48702077
.
De jeugdtours en expositie zijn mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Cultuurfonds van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Het Hermes cultuurfonds.
STARK …INKOM-BELEIDVoor de OPENING geldt een inkom-beleid. Vol is vol. Zodra er weer plaats is kan de volgende binnenkomen. Weet je zeker te komen maar kun je pas rond 18.30 uur aanwezig zijn, geef dat dan voór maandag 14 september door aan een van de exposanten, dan houden wij een plaats voor je vrij. Kun je pas later, dan geldt het gewone inkom-beleid.Voor de ARTIST TALKS en FINISSAGE vragen we je om je vóor maandag 14 september aan te melden via mail at Lidwienvannoorden@colorsunwind.nl . Op volgorde van mail-binnenkomst sluiten we de ‘rijen’. LET OP! Het aantal plaatsen voor de artist talks en finissage, is beperkt. Houd aub geen plek bezet voor iemand anders. We verwachten dus graag dat iedereen die zich aanmeldt ook werkelijk komt. Geef je áls je je had aangemeld, maar vanwege omstandigheden toch níet kunt komen, dat aub door aan een van de exposanten?Houd ten alle tijden STARK op fb in de gaten; In het event berichten wij of er bij de speciale onderdelen nog plaats is. https://www.facebook.com/events/737578850421478/?

open op:
-vrijdagen, zaterdagen, zondagen ( 13 tot 18 uur).
-de opening op donderdagavond de 17e van 18 tot 20 uur.
-bij speciale onderdelen (zie planning)
-op de extra donderdag 24 sept van 13 tot 18 uur.
-Maandag, dinsdag of woensdag op afspraak).
Vanwege crowd-control is er bij sommige onderdelen een inkom-beleid ( zie onderaan in deze tekst).


Specials;
Opening door @Mike van der Geld en performance “Connection” van Kasper van Tol en Justin Croese ; 17 september 18.00-20.00 uur, (met uitloop).
Artist talks; 20 september 13.00-14.30 uur.
Burendag; 26 september; programma ism de Melkfabriek en buurt, stay tuned.
Finissage met literaire bijdrage van Teddy Tops; 27 september 15.00-16.30 uur ( met uitloop)
Jeugdtours; op 18 en 25 september. Tijden in overleg met de groepen die komen

GAZE

GAZE 

Een vluchtig moment, even je blik laten dwalen, in het nu zijn en ervaren wat om je heen is, maar soms ook kijken zonder iets te zien en je hoofd vullen met gedachten en dromen. Kortom, even stilstaan, want een moment gaat zo snel weer voorbij. 

In GAZE benaderen vier kunstenaars zo’n moment vanuit verschillende invalshoeken. Zij geven het weer, ervaren het, proberen het te vangen, of benadrukken het voorbijgaan en de vluchtigheid van de tijd. 

Met werk van:
Dian van Vugt
Erik Vink
Justin Croes
Miesjel van Gerwen 

Kom naar GAZE, laat je blik dwalen en ervaar de kunst in het moment. 

Openingstijden: Vrijdag 4 september 19:00 – 22:00 Zaterdag en zondag 5 en 6 september: 12:00 – 17:00. 

Locatie: Kunstruimte de Melkfabriek, Guldenvliesstraat 4H, ‘s-Hertogenbosch. 

Met dank aan: Kunstruimte de Melkfabriek.

Pilot residenties 2020 AiR Het Wilde Oosten

Een (Kunstenaars)Residentie ofwel Artist in Residence (AiR) is een plek waar kunstenaars een meestal vooraf bepaalde periode kunnen wonen en werken. De residentie biedt mogelijkheden voor onderlinge samenwerking, (zelf)onderzoek, focus op het eigen project, kennisuitwisselingen faciliteiten. Vaak is een residentie opgezet rondom een discipline/ thema.  Het Wilde Oosten wordt een mobiele residentie, alle kunstenaarsverblijven en de sanitaire voorzieningen komen op wielen te staan. De units (formaat schaftkeet met wanden van gerecyclede of eco-materialen) worden in een cirkel opgesteld. Een bekend beeld uit westerns; de opstelling van de huifkarren van de pioniers wanneer ze hun kamp opsloegen. De centrale ruimte die ontstaat wordt overkapt door middel van een paraplu-vorm bedekt met zonnepanelen en zal dienst doen als huiskamer annex werkplaats. 

De naam Het Wilde Oosten komt voort uit het idee om in de eerste jaren neer te strijken in het oostelijk deel van Noord-Brabant, in gebieden met (agrarische) leegstand en is een verwijzing naar de huifkarcirkel als inspiratiebron. Qua kunstdisciplines zal binnen Het Wilde Oosten in de beginperiode de focus liggen op ecologisch en alternatief bouwen en kunst in/met de natuur. De eerste lichting deelnemers zal zelf de opbouw van de mobiele verblijven ontwerpen en bouwen. Tijdens latere lichtingen zullen de deelnemers vrijer zijn in de invulling van hun residentieperiode, gedacht kan worden aan een thema per lichting en/of samenwerkingsverbanden met andere sociale en culturele instellingen. 

In de zomer van 2020 zal AiR Het Wilde Oosten beginnen met een pilotproject ondersteund door de Proeftuin Internationalisering van Regioprofiel Brabantstad en Fonds Pop-Up van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.  

Binnen de pilot worden een tweetal residenties georganiseerd met internationale deelnemers: 

1.Research van biobased materials geschikt voor het Nederlandse klimaat o.l.v. Ana Lisa Alperovich teacher biobased materials o.m. aan Design Academy Eindhoven.  

2.Het bouwen van een prototype mobiele unit met behulp van de opgedane kennis van biobased materials uit de eerste residentieperiode. 

ARTOTS Melkfabriek Augustus 2020 

Residentie 1. zal plaatsvinden bij ARTOTS Melkfabriek van 10 tot en met 30 augustus, de afsluitende expo zal in het laatste weekend van augustus te bezoeken zijn.  
Zaterdag 29 augustus 2020 13:00-21:00 uur 
Zondag 30 augustus 2020 13:00-21:00 uur 

Contact: Marc Cuppens 06-28225273 (ook whatsapp) marccuppens@hotmail.com  

Stichting AiR Het Wilde Oosten KVK nr. 77923537 air.thewildeast@gmail.com 

Zomerwerkperiode 2020


Ohmnis project – Sandra Marcus & Milou van Kessel
Wat een spannend avontuur; drie weken beeldend werken in de Melkfabriek!
Aan de basis van ons (Milou en Sandra) gezamenlijke avontuur, liggen jaren van lange gesprekken en discussies. We hebben altijd ons beeldend werk besproken en elkaar gemotiveerd, maar nog nooit hebben we de gelegenheid gehad om samen te werken. Onze visies en individueel werk vindt elkaar in de zoektocht naar eindigheid en oneindigheid. En of deze vraag überhaupt te beantwoorden is omdat alles vanuit één basis lijkt te komen.

Sandra Marcus (51) autodidact

Voor mij is kunst vooral iets willen zeggen,in een universele taal, zonder te oordelen.
Schoonheid en vaardigheid zijn voor mij onderhevig aan het verhaal dat wordt verteld. Techniek en materialen en uitvoering staan voor mij in dienst van dat doel.
Ik heb er lang over gedaan om op dit punt te komen. Voorbij het ego kan ik een schoonheid ervaren en creëren die ik, zonder mijn voorgeschiedenis, niet had kunnen bewerkstelligen.
De eerste fase van mijn werk bestaat vooral uit beginselen en natuurlijke patronen. Een, tot nu toe, succesvolle poging om de omnivalente geest te vangen.

Milou van Kessel (32) Student ABV Fontys

Voor mij is kunst een uiting van emotie, een manier op de wereld te zien en te begrijpen. Om vervolgens deze bevindingen aan anderen te tonen zodat er een gesprek ontstaat. Een uitbeelding kan het verbindende element zijn in een taal die we allemaal spreken, begrijpen of voelen. In mijn werk probeer ik onderzoek te doen naar ‘het zijn’. Waar begint dit zijn en waar houdt dit op?
Welke plaats neemt vergankelijkheid in als we het h e b b e n o v e r e i n d i g h e i d e n
oneindigheid? Wat is natuur en wat is menselijk?

De samenwerking van Milou en Sandra is te bezoeken op de volgende dagen van 12 tot 16 uur:
14 – 15 – 16 – 17
21 – 23 – 26
27 – 28 – 30 – 31 juli
1- 3 – 4- 5 – 8 – 9 augustus
Afsluiting/presentatie zaterdag 8 augustus 12-17uResidentie 1 zal plaatsvinden bij Kunstruimte de Melkfabriek van 10 tot en met 30 augustus, de afsluitende expo zal in het laatste weekend van augustus op 29 en 30 augustus te bezoeken zijn.
Zaterdag 29 augustus 2020 13:00-21:00 uur
Zondag 30 augustus 2020 13:00-21:00 uur

……………………………………………………………………………………………………………………….


under pressure 26/6-12/7

Vanaf 26 juni ook online te bekijken!
Of bezoek gratis op reservering! (Lees verder voor meer info)

Under pressure is een expositie voor de kunstenaar die door verschillende omstandigheden dat ‘papiertje’ niet heeft kunnen bemachtigen. Voor hen is het nóg lastiger om gezien te worden, maar vechten des te harder en laten bij deze het tegengeluid horen!

Onder leiding en samen met Maud Faassen zullen Pepita Aarts, Ro Ma Ny, Yvonne Blom en Rosan van der Zee op deze expositie te zien zijn en het tegengeluid weergeven.
Samen vieren wij dat wij het niet hebben gehaald.
Ben jij erbij?

In onze huidige samenleving lijkt voor iedereen een ‘normaal’ pad uitgestippeld. Je gaat studeren, behaalt netjes én binnen de vier jaar het diploma, en met dat diploma ga je aan de slag in je beroepsveld naar keuze. Als dat diploma door persoonlijke redenen niet behaald kan worden wordt het leven ineens een stuk lastiger en grimmiger. Alles is onzeker, het systeem zoals wij dat kennen keert zich tegen je, want je hebt je ‘startkwalificatie’ niet. Het systeem begint te sputteren en je hebt geen idee meer wat je moet of kan doen. Je staat er alleen voor en voelt je bij voorbaat al afgeschreven. Maar, zo hoeft het niet te zijn.

Voor ons definieert een diploma niet wie je bent, of wat je kan. Wij schrijven onze eigen regels, bepalen onze eigen standaard en laten een frisse wind waaien door het landschap der bureaucratie. Als een hedendaagse Salon des Refusés laten vol trots ons werk zien.

Let op! Door covid-19 hebben wij extra maatregelen om de expo te bezoeken.
Lukt het niet om ons te bezoeken? Geen probleem, wij gaan ook online door!
Check het evenement voor elk expo weekend nieuwe video’s over de kunstenaars en werken!

Wil jij ons non-graduation feestje bezoeken?
reserveer dan door een mailtje te sturen naar: maud.faassen@gmail.com
Stuur daarin je naam, datum van bezoek en je voorkeur qua tijd.
(Reserveren kan voor max. 2 personen)

Reserveren kan voor de volgende data:
26, 27, 28 juni
3, 4 5 juli
10, 11, 12 juli

En tijden:
vrijdag 16:00- 20:00
Zaterdag en zondag: 16:00-20:00

Adres: Kunstruimte de Melkfabriek op Guldenvliesstraat 4H te
‘s Hertogenbosch.
De locatie bevindt zich op vier minuten loopafstand van
‘s Hertogenbosch centraal station, inclusief meerdere parkeergarages in de buurt.

Quarantaine

STeC presenteert;

Quarantaine

14 feb tot en met 1 maart,

Met recent werk van; 

Rob Heesbeen, Caren van Herwaarden, Lucas Kastelijn en Pjotr van Leeuwen. 

De titel verwijst naar een schuilplek, een plaats waar je je kan afzonderen en veilig bent. 0f waar de wereld veilig is voor jou. Een plek die geïsoleerd is van de maatschappij. Is het een gevangenis of vrijplaats, de plek waar je kunt creëren? Hier kan iets nieuws ontstaan en kunnen verborgen waarheden langzaam zichtbaar worden.  

Lisetteh, curator van deze tentoonstelling, zocht bewust naar een combinatie van ‘vers afgestudeerde” kunstenaars met ‘gevestigde’ kunstenaars.

Rob Heesbeen en Pjotr van Leeuwen zijn in 2019 afgestudeerd op St Joost, ‘s-Hertogenbosch. ( vormgeving en beeldend.) 

Caren van Herwaarden en Lucas Kastelijn huren een atelier in de Willem Twee en hebben veel ervaring.

De gemeenschappelijke factor in Quarantaine is de grondtoon in kleur, melancholie, beklemming, maar ook geborgenheid. Samen brengen deze kunstenaars een spannende expositie van hoge kwaliteit. 

STeC 

staat voor inspiratie en ontmoetingen tussen kunstenaars onderling en het publiek. STeC wil een plek creëren waar nieuwe ontwikkelingen plaats kunnen vinden door elkaar te inspireren en te motiveren. STeC is er niet voor één bepaalde groep kunstenaars, maar voor alle kunstenaars.

De expositie wordt 14 februari geopend door Marie José Eijkemans om 20;00u

Daarna is hij te bezoeken op zaterdag en zondag van 13-17u.

Kunstruimte de Melkfabriek

Guldenvliesstraat 4, ‘s-Hertogenbosch

kunstruimtedemelkfabriekhome.wordpress.com

meer info op stecweb

The Rise

Jeroen Bos 3d blacklight art show

The Rise!

Jeroen Bos is terug. En hoe! Met nog steeds de leukste kunstbeleving van Nederland. Wie anders presenteert zijn werk in blacklight en 3d. Je kunt de creaties van de muren af zien knallen. Jeroen Bos heeft weer een nieuw element toegevoegd aan zijn show. Naast visueel neemt Bos je ook mee in zijn muziek. Dit belooft een nog een intensere trip naar een andere dimensie te worden.

Deze artshow in de voormalige Melkfabriek, (Guldenvliesstraat 4h, Den Bosch) mag je niet missen….

Op deze plek gebruikte Bos in 2010 voor het eerst de speciale 3d bril.

Opening: vrijdag 7 februari, 20 uur.

Entree 7,50 euro

Openingstijden

Vrijdag 7 februari opening 20 tot 22 uur.

Zaterdag 8 en zondag 9 februari van 11 tot 17

Guldenvliesstraat 4h