Inzicht

Acht kunstenaars tonen hun visie op de huidige tijd in de expositie INZICHt

De exposite is vanaf vrijdag 4 maart te zien in Kunstruimte de Melkfabriek in Den Bosch. Het werk van het collectief, Neo Volente Art wil INZICHt geven in hoe zij de wereld op dit moment beschouwen. In deze tijd wordt er een groot beroep gedaan op de innerlijke kracht. Evenwel is het van wezenlijk belang ook de verbinding met de buitenwereld in stand te houden. In deze expositie heeft iedereen hier individueel haar werk op gebaseerd. En heeft deze inspiratie vorm gekregen in beeld en installaties. In Den Bosch de primeur, hier wordt dit werk voor het eerst gezamenlijk geëxposeerd.

In het midden van Wageningen sloten zij een aantal jaren geleden een verbond. Vriendschap en interesse in elkaars werk was de aanleiding om vaker samen te komen. Door de jaren heen is de band met elkaar steeds sterker geworden en hebben zij ontdekt dat het contrast dat zich in de verschillende manieren van werken uitdrukt, een grote inspiratiebron blijkt te zijn. Vele aspecten in de ontwikkeling als kunstenaar kwamen aan bod. Waarbij de eigen identiteit en oorspronkelijkheid niet verloren is gegaan.

De expositie is te bezichtigen  op vrijdag, zaterdag en zondag van 4 maart t/m 13 maart 2022 van 11.00 tot 17.00 uur in Kunstruimte De melkfabriek Guldenvliesstraat 4H. Exposant aanwezig. Voor meer informatie: www.neovolente-art.nl

PATAMAP 2022

Expositie PATAMAP is te zien in de Kunstruimte de Melkfabriek

van 1 t/m 28 februari 2022

De deelnemende kunstenaars zijn:

Mariëlle van den Bergh, Mels Dees, Paul Legeland,

Guus Smeulders en Rogier Waltrecht

Curator:

Isidoor Wens – Artots

Ateliers Patagonia is een kunstenaarsgemeenschap die al 40 jaar in Eindhoven is gevestigd – niet altijd met dezelfde mensen, en niet altijd onder dezelfde naam. Maar toch – dat is behoorlijk lang voor een kunstenaarsinitiatief.

De meeste van de kunstenaars beschouwen grafiek als een wezenlijk onderdeel van hun artistieke praktijk en het lag dan ook voor de hand om een gezamenlijke map te publiceren, met etsen, fotografie, een linosnede en een Toyobo-print.Deze is te koop tijdens de expositie.

Als geheel biedt de PATAMAP een verrassende blik op de ontwikkelingen in de grafische kunst en de manier waarop deze vijf Eindhovense kunstenaars daar vorm aan geven.

Tijdelijk gesloten

Beste Bezoeker!

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen en de daarop volgende landelijke lockdown kunnen de geplande exposities helaas niet doorgaan. Kunstruimte de Melkfabriek is daarom gesloten vanaf december 2021 tot en met eind januari 2022.

Niettemin hopen wij dat 2022 goed nieuws brengt en kunnen wij u weer verwelkomen in onze Kunstruimte!

Voor meer informatie en geplande exposities volg ons op Instagram .

Hartelijke groeten,

Kunstruimte de Melkfabriek

Episodes

Een experimentele beleving

Milou van Kessel, Timon Prospèr, Rob Heesbeen en Lidwien van Noorden nodigen je van harte uit bij hun tiendaagse werkweek ‘Episodes’.

De kunstenaars stellen in eerste instantie hun nieuwste werk ten toon. In de experimentele week werken zij vervolgens aan nieuwe objecten en beleving in interactie met elkaar en reacties van bezoekers.

Kunstruimte de Melkfabriek 28 oktober t/m 7 november 2021


Episodes part One
De start “Opening” is op donderdag 28 oktober van 18.00 tot 20.00 uur.
Het eerste weekend ben je welkom op 29 t/m 31 oktober tussen 14.00 en 18.00 uur.


Experimentele Episodes
In de week van 1 t/m 5 november werken de kunstenaars gebaseerd op elkaars werk en jullie input aan nieuwe objecten. Je bent welkom op afspraak of als de deur open staat.


Episodes part Two
De feestelijke “Heropening’ is op zaterdag 6 november van 16.00 tot 19.00 uur. Dit tweede weekend ben je welkom op zaterdag 6 november vanaf 14 uur en zondag 7 november tussen 14 en 18 uur.

De kunstenaars

Milou van Kessel


“In mijn beeldend werk onderzoek ik ‘het zijn’. Waar begint dit zijn en waar houdt het op? Wat is natuur en wat is menselijk? Is het één los te zien van het ander? Of is alles met elkaar verbonden? Deze uitgangspunten probeer ik in beeld uit te drukken. Door materialen elkaar te laten ontmoeten, met elkaar te confronteren en met elkaar te verenigen tot een, tot alles en niets. Wat hebben zij elkaar én ons te vertellen?”

Milou van Kessel

Je kunt de kunstenares hier vinden:

https://www.instagram.com/milou_vankessel/
milou.vankessel@gmail.com
06 20 45 05 97

Timon Prospèr

“De rumoerige en hectische wereld waarin wij vandaag de dag leven, waarin stilte, rust en balans schaars lijkt te zijn, zorgt voor mijn toenemend verlangen naar kalmte,
evenwicht en sereniteit.”

Timon Prospèr

Timon is beeldend kunstenaar en in 2019 afgestudeerd aan de
Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost. Op zijn atelier in Den Bosch werkt hij aan zijn
kunstpraktijk. In zijn sleutelwerken staat ‘rust’ centraal.

Je kunt de kunstenaar hier vinden:

https://www.instagram.com/timonprosperartwork/
http://www.timonprosper.com
info@timonprosper.com

Rob Heesbeen

Rob Heesbeen heeft zich het laatste jaar met name toegelegd op abstracte schilderkunst, die vaak de suggestie van een landschap of zeegezicht oproepen, overweldigend en wild. Zijn schilderijen komen intuïtief tot stand en geven uiting aan Rob’s diepste gevoelens en gedachten. Doormiddel van ongebruikelijke materialen en technieken laat hij zich verassen in het maakproces.

Je kunt de kunstenaar hier vinden:

https://www.instagram.com/auw_mijn_been/
rob.heesbeen@hotmail.com
06 29 40 12 63

Lidwien van Noorden

Voor Lidwien van Noorden zijn al haar eigen en andermans gedachten en uitingen welkom in haar nieuwe serie. Van triest en luguber tot uitgelaten en blij. Walking in our mind. De wereld staat in brand. Lidwien wil het ‘verborgene’ zichtbaarder maken; dat wat zelden wordt gezegd. Dat wat confronteert, aan het denken zet, inspireert. Om ‘je kijk’ op actuele thema’s, andere levenswijzen, vrijheid en ‘oordelen’ opnieuw onder de loep te nemen.

Je kunt de kunstenares hier vinden:

https://www.instagram.com/lidwien_van_noorden/
https://www.youtube.com/channel/UCPUWQPEEjF72UE65EQorE_g
http://www.colorsunwind.nl
Lidwienvannoorden@xs4all.nl
06 22 96 77 45

Deze werkweek is mede mogelijk gemaakt door @gemeenteshertogenbosch
@visitdenbosch

Embracing Emptiness

Marlies Lebesque

Kunstruimte de Melkfabriek 15 t/m 24 okt 2021

15 t/m 24 oktober 2021 alle dagen open van 13.-17. Uur
Opening: vrijdag 15 okt om 15,30 – 18.00 uur.

De Leegte die het gevolg is van ontwaarding, cultureel relativisme  en nihilisme is een constante in mijn werk.

Eerst heb ik de uiteenvallende gemeenschappen proberen weer te geven in de serie Sjablonen. “Er vallen gaten in ons bestaan”, was de werktitel. In die periode heb ik de papieren voorbeelden ook op groot doekpanelen uitgewerkt. 

Vervolgens ben ik de Leegte gaan beschrijven; met draadtekeningen in het luchtledige. ‘Krabbels, op papier’ werden draadtekeningen die voor de muur zweven en hun schaduw werpen. 

De Leegte is vervolgens gekooid, in lege dozen gestopt, In een vorm gedwongen.  

Het wit, waar de diepere betekenis schuil gaat, kreeg steeds meer ruimte. Het verbindende aspect tussen ‘wat was’ en ‘wat wordt’, kan niet zonder vorm.

Niet in het ‘ tussenwit’ zit het kenmerkende maar in de context. 

Sinds kort voel ik de Leegte niet meer als een verlies, ik omarm de Leegte als een beloftevol en hoopvol begin. Embracing Emptiness.

In een luchtige tekening is het gebaar van de omarming nog herkenbaar. Wat er omhuld wordt, is de Leegte. 

De Leegte aanwezig door afwezigheid.  

Marlies Lebesque

The truth is a terrible lie

Ralph Posset exposeert in Kunstruimte De Melkfabriek een expositie die draait om het vinden van de waarheid. Of beter gezegd, de onmogelijke zoektocht naar de waarheid. Wat voor de èèn een absolute en hermetische waarheid is, is voor de ander een flagrante leugen. Met de coronatijd nog vers in het geheugen is dit mechanisme nog eens extra blootgelegd. De maatschappij is meer verdeeld in kampen dan ooit. En beide kampen claimen een alleenrecht op de waarheid. En zelfs het kamp dat volgens de wetenschappelijke onderzoeken in het ongelijk staat, zegt toch de absolute waarheid in pacht te hebben omdat alle rapporten die hun gedachtengoed niet onderschrijven volgens hen zijn gemanipuleerd door leugenaars met een dubbele agenda.

Een mechanisme dat in het verleden ook altijd al speelde maar nu hardnekkiger lijkt dan ooit.

Geloofsstromingen, sekten, politieke stromingen, dictators, koningen, keizers en andere machthebbers, ze hebben altijd baat bij een vervorming van de waarheid om hun wereldbeeld te ondersteunen of om hun machtsbasis in stand te houden. De waarheid als instrument voor het eigen gelijk. Terwijl het ‘eigen gelijk’ per definitie anders is dan de absolute waarheid. De absolute waarheid is sowieso een contradictio in terminis. De waarheid van vandaag kan zomaar de fictie van morgen zijn. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het feit dat duizenden ketters in het verleden op de brandstapel zijn gegooid omdat ze claimden dat de aarde om de zon draait, terwijl de bijbel toch duidelijk stelt dat de zon om de aarde draait. Nu is er geen geloofsstroming meer te vinden die volhoudt dat de aarde niet om de zon draait.

In het kort kun je zeggen dat hoe meer men zich beroept op het bezitten van de waarheid, hoe leugenachtiger de boodschapper.

Deze mechanismen spelen in ieders leven. In de media, op het werk, in je sociale omgeving, in het dagdagelijkse leven en zeker ook in de kunst. 

Naast deze algemene constatering en analyse heeft dit thema voor Posset ook een persoonlijk tintje. Hij is opgegroeid in ‘De waarheid’. De term die Jehova’s Getuigen geven aan hun religieuze beweging. Zij zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk dat ze zonder enige gene of twijfel hun kijk op de bijbel als absolute waarheid zien. Het feit dat ze in hun bestaansgeschiedenis al vele malen bakzeil hebben moeten halen omdat hun profetieën niet uitkwamen doet niets af van aan hun overtuiging. Wat natuurlijk vreemd is aangezien dé waarheid impliceert dat het onfeilbaar en hermetisch is.

Voor Posset was het als kind dus al snel duidelijk dat de waarheid blijkbaar fluïde is. Te herdefiniëren naar gelang je eigen opvatting en positie.

In mijn Possets werken zie je regelmatig een spel met de waarheid. Hij zet de kijker consequent op het verkeerde been, speelt met vastgeroeste patronen en trapt graag op lange tenen. Dit tot constante kwelling van de zelfgenoegzamen.

Posset exposeert van 3 t/19 septemberin de Melkfabriek. Een spel met waarheid, verdraaiingen van standaard denkpatronen en uitdagende stellingen.

Een expositie die speelt met waarheidvinding en leugens.

Kortom, een expositie die je gezien moet hebben.

De expositie is geopend op donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.30 uur.

De officiële opening zal plaatsvinden op zondag 5 september om 16.00 uur (vanwege de verwachte belangstelling moet u zich voor deze opening aanmelden via: management@ralphposset.com )

Bakker&Booren

In dit werk gaat het over het gewicht en het belang van het moment waarop twee of meer mensen elkaar ontmoeten.

Bakker&Booren onderzoeken wat menselijke interactie betekent door het lichaam centraal te stellen als centrum van communicatie.

In de maatschappij waar we worden grootgebracht, wordt een beroep gedaan op de rede en heeft daardoor vaak een linguïstische inslag.

Om een ander perspectief te geven maken ze gebruik van performance waarin ze hebben ervaren dat het je dichter bij jezelf en een ander kan brengen. Het lichaam is daarbij het instrument. Hierin zit een stem, gevoel en beweging. Waarmee je een enorme kracht kan creëren en een moment kan “forceren” waarin een chemie kan ontstaan tussen individuen.

Performer Jan Groenland en acteur Merlijn De Meyer Engelbeen hebben dit intensieve werkproces, voor dit werk, met elkaar aangegaan.

Om goed in beeld te brengen wat er op dat moment gebeurt maken Bakker&Booren gebruik van fotografie.

De beelden worden gepresenteerd via beamerinstallatie en fotoprints.

Beeldend kunstenaar Lieke Bakker (Dordrecht, 1993) en fotograaf Ids van den Booren (Den Bosch, 1999) openen de deuren van de tentoonstelling op: 26 tot en met 29 augustus. Wees Welkom!  

De opbouwperiode is van 3- 22 aug. In deze periode staat de deur in het weekend tijdens onze gewone openingsuren open en bent u welkom voor een sneak preview.

Forum

forum vrouwen in de kunst in de 21e eeuw.

Kitty Doomernik

Hoe ziet het huidige tijdperk van de vrouwelijke kunstenaar eruit? Kunstruimte de Melkfabriek houdt zondag 27 juni een debat over de vrouwelijke kunstenaar in de 21e eeuw. 

Om 15.00u spreekt Juul van Stokkom, kunstdocent en researcher, met een aantal kunstenaars uit de tentoonstelling _BRABA_ARTE_FEMINA, *De kleur van 13 vrouwen* over hun ervaringen als vrouw in de kunstwereld; een wereld waarin de vrouw nog steeds niet veel ruimte inneemt. Hierna zullen de kunstenaars samen met het publiek in gesprek over actuele vraagstukken rondom de huidige positie van vrouwelijke kunstenaars, aan de hand van stellingen. 

Ten slotte is er een feestelijke afsluiting van deze bijzondere expositie in een ingewikkelde tijd.

Vrouwen in de kunst; waarom is dit een actueel onderwerp?

Dat vrouwen weinig ruimte innemen in de kunstwereld blijkt o.a. uit een onderzoek van Mama Cash uit 2019, waarin werd aangetoond dat slechts 13% van de kunst in Nederlandse musea wordt vertegenwoordigd door vrouwen. Dit lage percentage geeft aanleiding tot gesprek. Beeldend kunstenaar en curator Florence Husen (Marrakech, 1952) biedt in de Kunstruimte de Melkfabriek, s’-Hertogenbosch een podium aan vrouwelijke kunstenaars. Met de 13 Brabantse vrouwen weet ze het percentage van 13% uit te dagen.

De expositie komt niet per definitie vanuit een activistische of feministische houding of vanuit een politiek correcte keuze.Het betreft hier een specifieke groep van talentvolle kunstenaars, die haar tijdens haar werkzame leven hebben geïnspireerd, gemotiveerd en gesteund. “Geweldig hoe deze vrouwen mij hebben versterkt die laatste 36 jaar dat ik in Brabant woon en werk! Juist voor deze meiden wil ik een podium creëren, iets wat zij verdienen door hun grote inzet voor de kunsten en hun medemensen om het leven zoveel mooier te maken.”  Florence Husen.

_BRABA_ARTE_FEMINA, *De kleur van 13 vrouwen* is een dwarsdoorsnede van toptalent uit de hedendaagse kunst. Talent dat zich mede onderscheidt door technisch meesterschap in verschillende dimensies. En talent dat de noodzaak ziet om ook in moeilijke tijden hun nieuwste werk te laten zien.

Wilt u dit debat bijwonen? 

Meld u aan door een mail te sturen naar: kunstruimtedemelkfabriek@gmail.com 

Ook bent u  van harte welkom de expositie te komen bezoeken van vrijdag tot en met zondag van 13-17u in Kunstruimte de Melkfabriek, Guldenvliesstraat 4, ‘s-Hertogenbosch.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag