Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Embracing Emptiness

Marlies Lebesque

Kunstruimte de Melkfabriek 15 t/m 24 okt 2021

15 t/m 24 oktober 2021 alle dagen open van 13.-17. Uur
Opening: vrijdag 15 okt om 15,30 – 18.00 uur.

De Leegte die het gevolg is van ontwaarding, cultureel relativisme  en nihilisme is een constante in mijn werk.

Eerst heb ik de uiteenvallende gemeenschappen proberen weer te geven in de serie Sjablonen. “Er vallen gaten in ons bestaan”, was de werktitel. In die periode heb ik de papieren voorbeelden ook op groot doekpanelen uitgewerkt. 

Vervolgens ben ik de Leegte gaan beschrijven; met draadtekeningen in het luchtledige. ‘Krabbels, op papier’ werden draadtekeningen die voor de muur zweven en hun schaduw werpen. 

De Leegte is vervolgens gekooid, in lege dozen gestopt, In een vorm gedwongen.  

Het wit, waar de diepere betekenis schuil gaat, kreeg steeds meer ruimte. Het verbindende aspect tussen ‘wat was’ en ‘wat wordt’, kan niet zonder vorm.

Niet in het ‘ tussenwit’ zit het kenmerkende maar in de context. 

Sinds kort voel ik de Leegte niet meer als een verlies, ik omarm de Leegte als een beloftevol en hoopvol begin. Embracing Emptiness.

In een luchtige tekening is het gebaar van de omarming nog herkenbaar. Wat er omhuld wordt, is de Leegte. 

De Leegte aanwezig door afwezigheid.  

Marlies Lebesque

The truth is a terrible lie

Ralph Posset exposeert in Kunstruimte De Melkfabriek een expositie die draait om het vinden van de waarheid. Of beter gezegd, de onmogelijke zoektocht naar de waarheid. Wat voor de èèn een absolute en hermetische waarheid is, is voor de ander een flagrante leugen. Met de coronatijd nog vers in het geheugen is dit mechanisme nog eens extra blootgelegd. De maatschappij is meer verdeeld in kampen dan ooit. En beide kampen claimen een alleenrecht op de waarheid. En zelfs het kamp dat volgens de wetenschappelijke onderzoeken in het ongelijk staat, zegt toch de absolute waarheid in pacht te hebben omdat alle rapporten die hun gedachtengoed niet onderschrijven volgens hen zijn gemanipuleerd door leugenaars met een dubbele agenda.

Een mechanisme dat in het verleden ook altijd al speelde maar nu hardnekkiger lijkt dan ooit.

Geloofsstromingen, sekten, politieke stromingen, dictators, koningen, keizers en andere machthebbers, ze hebben altijd baat bij een vervorming van de waarheid om hun wereldbeeld te ondersteunen of om hun machtsbasis in stand te houden. De waarheid als instrument voor het eigen gelijk. Terwijl het ‘eigen gelijk’ per definitie anders is dan de absolute waarheid. De absolute waarheid is sowieso een contradictio in terminis. De waarheid van vandaag kan zomaar de fictie van morgen zijn. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het feit dat duizenden ketters in het verleden op de brandstapel zijn gegooid omdat ze claimden dat de aarde om de zon draait, terwijl de bijbel toch duidelijk stelt dat de zon om de aarde draait. Nu is er geen geloofsstroming meer te vinden die volhoudt dat de aarde niet om de zon draait.

In het kort kun je zeggen dat hoe meer men zich beroept op het bezitten van de waarheid, hoe leugenachtiger de boodschapper.

Deze mechanismen spelen in ieders leven. In de media, op het werk, in je sociale omgeving, in het dagdagelijkse leven en zeker ook in de kunst. 

Naast deze algemene constatering en analyse heeft dit thema voor Posset ook een persoonlijk tintje. Hij is opgegroeid in ‘De waarheid’. De term die Jehova’s Getuigen geven aan hun religieuze beweging. Zij zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk dat ze zonder enige gene of twijfel hun kijk op de bijbel als absolute waarheid zien. Het feit dat ze in hun bestaansgeschiedenis al vele malen bakzeil hebben moeten halen omdat hun profetieën niet uitkwamen doet niets af van aan hun overtuiging. Wat natuurlijk vreemd is aangezien dé waarheid impliceert dat het onfeilbaar en hermetisch is.

Voor Posset was het als kind dus al snel duidelijk dat de waarheid blijkbaar fluïde is. Te herdefiniëren naar gelang je eigen opvatting en positie.

In mijn Possets werken zie je regelmatig een spel met de waarheid. Hij zet de kijker consequent op het verkeerde been, speelt met vastgeroeste patronen en trapt graag op lange tenen. Dit tot constante kwelling van de zelfgenoegzamen.

Posset exposeert van 3 t/19 septemberin de Melkfabriek. Een spel met waarheid, verdraaiingen van standaard denkpatronen en uitdagende stellingen.

Een expositie die speelt met waarheidvinding en leugens.

Kortom, een expositie die je gezien moet hebben.

De expositie is geopend op donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.30 uur.

De officiële opening zal plaatsvinden op zondag 5 september om 16.00 uur (vanwege de verwachte belangstelling moet u zich voor deze opening aanmelden via: management@ralphposset.com )

Bakker&Booren

In dit werk gaat het over het gewicht en het belang van het moment waarop twee of meer mensen elkaar ontmoeten.

Bakker&Booren onderzoeken wat menselijke interactie betekent door het lichaam centraal te stellen als centrum van communicatie.

In de maatschappij waar we worden grootgebracht, wordt een beroep gedaan op de rede en heeft daardoor vaak een linguïstische inslag.

Om een ander perspectief te geven maken ze gebruik van performance waarin ze hebben ervaren dat het je dichter bij jezelf en een ander kan brengen. Het lichaam is daarbij het instrument. Hierin zit een stem, gevoel en beweging. Waarmee je een enorme kracht kan creëren en een moment kan “forceren” waarin een chemie kan ontstaan tussen individuen.

Performer Jan Groenland en acteur Merlijn De Meyer Engelbeen hebben dit intensieve werkproces, voor dit werk, met elkaar aangegaan.

Om goed in beeld te brengen wat er op dat moment gebeurt maken Bakker&Booren gebruik van fotografie.

De beelden worden gepresenteerd via beamerinstallatie en fotoprints.

Beeldend kunstenaar Lieke Bakker (Dordrecht, 1993) en fotograaf Ids van den Booren (Den Bosch, 1999) openen de deuren van de tentoonstelling op: 26 tot en met 29 augustus. Wees Welkom!  

De opbouwperiode is van 3- 22 aug. In deze periode staat de deur in het weekend tijdens onze gewone openingsuren open en bent u welkom voor een sneak preview.

Forum

forum vrouwen in de kunst in de 21e eeuw.

Kitty Doomernik

Hoe ziet het huidige tijdperk van de vrouwelijke kunstenaar eruit? Kunstruimte de Melkfabriek houdt zondag 27 juni een debat over de vrouwelijke kunstenaar in de 21e eeuw. 

Om 15.00u spreekt Juul van Stokkom, kunstdocent en researcher, met een aantal kunstenaars uit de tentoonstelling _BRABA_ARTE_FEMINA, *De kleur van 13 vrouwen* over hun ervaringen als vrouw in de kunstwereld; een wereld waarin de vrouw nog steeds niet veel ruimte inneemt. Hierna zullen de kunstenaars samen met het publiek in gesprek over actuele vraagstukken rondom de huidige positie van vrouwelijke kunstenaars, aan de hand van stellingen. 

Ten slotte is er een feestelijke afsluiting van deze bijzondere expositie in een ingewikkelde tijd.

Vrouwen in de kunst; waarom is dit een actueel onderwerp?

Dat vrouwen weinig ruimte innemen in de kunstwereld blijkt o.a. uit een onderzoek van Mama Cash uit 2019, waarin werd aangetoond dat slechts 13% van de kunst in Nederlandse musea wordt vertegenwoordigd door vrouwen. Dit lage percentage geeft aanleiding tot gesprek. Beeldend kunstenaar en curator Florence Husen (Marrakech, 1952) biedt in de Kunstruimte de Melkfabriek, s’-Hertogenbosch een podium aan vrouwelijke kunstenaars. Met de 13 Brabantse vrouwen weet ze het percentage van 13% uit te dagen.

De expositie komt niet per definitie vanuit een activistische of feministische houding of vanuit een politiek correcte keuze.Het betreft hier een specifieke groep van talentvolle kunstenaars, die haar tijdens haar werkzame leven hebben geïnspireerd, gemotiveerd en gesteund. “Geweldig hoe deze vrouwen mij hebben versterkt die laatste 36 jaar dat ik in Brabant woon en werk! Juist voor deze meiden wil ik een podium creëren, iets wat zij verdienen door hun grote inzet voor de kunsten en hun medemensen om het leven zoveel mooier te maken.”  Florence Husen.

_BRABA_ARTE_FEMINA, *De kleur van 13 vrouwen* is een dwarsdoorsnede van toptalent uit de hedendaagse kunst. Talent dat zich mede onderscheidt door technisch meesterschap in verschillende dimensies. En talent dat de noodzaak ziet om ook in moeilijke tijden hun nieuwste werk te laten zien.

Wilt u dit debat bijwonen? 

Meld u aan door een mail te sturen naar: kunstruimtedemelkfabriek@gmail.com 

Ook bent u  van harte welkom de expositie te komen bezoeken van vrijdag tot en met zondag van 13-17u in Kunstruimte de Melkfabriek, Guldenvliesstraat 4, ‘s-Hertogenbosch.

BRABA ARTE FEMINA

BRABA _ ARTE _FEMINA            * De kleur van 13 vrouwen*

Sta je als vrouwelijke kunstenaar nog steeds op achterstand in het officiële kunstcircuit? Over genderongelijkheid in de beeldende kunst kan ik kort zijn: vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in de kunstgeschiedenis. Voor wat betreft de hedendaagse kunst wordt er nog steeds ongelijkheid gevoeld, maar op een enkel onderzoek na is er nog geen helder beeld hoe substantieel dat is. En dan gaat het alleen om de cijfers. Betreft het verschil in exposure, in mogelijkheden in de top, in aankoopbeleid? Statistisch evenwicht lijkt mij een lastig uitgangspunt als het gaat om selecteren op technische en artistieke kwaliteit, urgentie, concepten, thema’s, techniek en idioom.

Toch organiseert beeldend kunstenaar en curator Florence Husen (Marrakech, 1952) in de Kunstruimte de Melkfabriek, s’-Hertogenbosch een expositie met alleen maar vrouwelijke kunstenaars. Niet vanuit een activistische of feministische houding of vanuit een politiek correcte keuze. Hoewel het promoten van vrouwelijke kunstenaars in haar ogen zeker geen kwaad kan, betreft het hier een specifieke groep van talentvolle kunstenaars, die haar tijdens haar werkzame leven hebben geïnspireerd, gemotiveerd en gesteund. “Geweldig hoe deze vrouwen mij versterken die laatste 36 jaren sinds ik in Brabant woon en werk! Juist voor deze meiden wil ik een podium creëren, iets wat zij verdienen door hun grote inzet voor de kunsten en hun medemensen om het leven veel mooier te maken.”

Mooier! In de vrij analytische beschrijving van hoe een kunsthistorische tekst tot stand komt, ontbreekt het woord mooi. In de vorige eeuw is het concept schoonheid verbonden aan het idealiseren van de werkelijkheid en op basis daarvan verdacht geworden. Maar ook technisch meesterschap en autonomie zijn criteria waarmee je als kunstenaar moet oppassen om door de huidige kunstelite serieus genomen te worden.

En daar ligt nu net het dilemma voor veel hedendaagse kunstenaars. In vrijheid scheppen en tegelijkertijd voldoen aan de huidige criteria van goede kunst. Kunst is zo veel, het gaat om verbeelding, inzicht en de wijze waarop hier vorm aan gegeven wordt.

Schoonheid hoeft de zeggingskracht niet te ondermijnen.

*De kleur van 13 vrouwen* belooft door de samenstelling van de groep een dwarsdoorsnede van toptalent uit de hedendaagse kunst. Talent dat zich mede onderscheid door technisch meesterschap in verschillende dimensies. En talent dat de noodzaak ziet om ook in moeilijke tijden hun nieuwste werk te laten zien, ook als het vanwege reisbeperkingen moet worden opgestuurd.

Liesbeth Schreuder en Florence Husen

Milkaway

om professionele kunstenaars te steunen in deze moeilijke periode, heeft Kunstruimte de Melkfabriek het bargedeelte van de ruimte ingericht tot kunst, thee, koffie en limonade to go…..shop

Hier kan je een kunstwerk uitzoeken en na het tekenen van het koopcontract onder je arm mee naar huis nemen.

Hiermee steun je de culturele sector.

We zien je graag komen!
we zijn voorlopig open op de zaterdagmiddagen.

My/your flowers on my/your table/

Your flowers on my table/ my flowers on your table. De aankomende twee weken ontmoeten de kunstenaars Anna en Loes [@aardappelpureep & @loesvanreijm ] elkaar tijdens een werkperiode in onze ruimte.

Aankomend weekend zullen zij op locatie zijn en staan zij open voor gesprek met bezoekers van de kunstruimte, op 7 en 8 november presenteren zij hun resultaten. Ben jij ook benieuwd wat hier uit gaat komen? Kom dan langs!